O nás

KONTAKT

 

Spoločnosť Autovista je popredným európskym poskytovateľom dát, riešení a informácií, ktoré sú nepostrádatelné pri rozhodovacích procesoch v oblasti automobilového podnikania, počnúc databázami nových automobilov a konfiguračnými systémami, cez hodnoty ojazdených automobilov až po predpoveď budúcich zostatkových hodnôt. Staviame na takmer 80ročnej tradícii v obore a súčasnej dobe má svoje zastúpenie v 28 evrópskych krajinách a v Austrálii.

Tieto informácie sú k dispozícii sú pre našich zákazníkov v tlačenej alebo digitálnej forme. Autovista sú mená so známkou kvality a ich metodika je používaná po desaťročia ako referencia v Európe pre trhové ocenenie vozidiel.

To je zárukou nie len najvyššej kvality poskytovaných dát, produktovej komplexnosti a profesionality spracovania, ale tiež ich nezávislosti a neutrality naprieč celou Európskou úniou. Široká paleta produktov a služieb, ktoré ponúka plné pokrytie pre spoločnosti z automobilovej oblasti, od nadnárodných spoločností až po najmenšie podniky, predovšetkým z oblasti obchodu s automobilmi, leasingu, poistenia, výroby, dovozu a distribúcie vozidiel, servisu, znalectva, bankovníctva, štátnej správy a privátneho sektora.

Ponúkame nový integrovaný prístup ktorý vám pomôže zlepšiť vaše podnikanie.